twi W    Youtube

 Teléfono: 93 351 3839    Mail: info@atga.org.es

Martes 9 Agosto 2022

Nexux Header

Mostrando artículos por etiqueta: nexus

Lunes, 03 Septiembre 2018 05:48

Nexus 73 - Formación Synectic

Com ja vàrem anunciar fa unes setmanes, l’Empresa va fer una presentació al Comité sobre les línies Mestres del pla de formació 2018.
La nostra valoració com a ATGA es que en general, el Pla presentat s’ajusta a la formació que requereixen els professionals de Synectic, en quan a formació en Metodologies (Agile, Devops, ITL, etc.), formació tecnològica i funcional, a més de la ja coneguda formació obligatòria (cursos d’ètica, etc.). Tant mateix, ja hem fet saber a l’Empresa que s’està endarrerint en la presentació final del programa.
Ens van plantejar un programa a llarg plaç (es va parlar d’entre 1 a 3 anys), on els professionals de Synectic haurien d’obtenir els coneixements que la companyia requereix per cadascuna de les funcions que ocupen. Per fi, en aquest pla (que encara s’està desenvolupant), es tenen en compte les posicions que ocupen els treballadors dins de la seva àrea o departament, per tal d’ajustar la seva formació a les funcions que desenvolupen.
Així dons, sembla ser que hem fugit d’aquell Excel, que res o molt poc tenia a veure amb les formacions que una empresa de Tecnologia demanda avui dia al mercat.
Pel que fa a l’execució de les formacions del programa, com a sindicat, serem vigilants en que els tempos siguin els que calen i que les formacions arribin de manera homogènia a tota la plantilla. En aquest aspecte, serem curosos en que ningú quedi exclòs de rebre la seva formació, i que el programa pugui desenvolupar-se amb normalitat.
Els programes de formació es composen de cursos presencials, cursos On-line (MOOC’s) i formacions mixtes. Pel que fa a les formacions on-line o MOOC, el posicionament d’ATGA es que aquest tipus de cursos no superin en percentatge el total d’hores de formació presencial. Les nostres raons son que qualitat d’aquestes formacions no es la mateixa que la que pot oferir un curs presencial, i tot i que les hores d’aquestes formacions On-line es poden imputar a ARTEMIS, normalment el treballador acaba invertint hores no laborals per realitzar aquestes formacions.
També estem d’acord, en que les formacions han d’anar acompanyades de les corresponents Certificacions, perquè tots els empleats de Synectic puguin demostrar el seu domini sobre la matèria i aprofitament del curs. En aquest sentit, l’Empresa a mostrat la seva disposició per assumir el cost de la Certificació des d’un inici, i l’Empleat no haurà d’avançar els diners.
ATGA continua treballant per arribar acords en matèria de formació, i que el programa es pugui llençar el més aviat possible. Tant mateix, aprofitem per instar a l’Empresa que comenci les formacions mentre s’ultimen els detalls del pla general, a fi de no endarrerir-les més.
On rotundament no estem d’acord, i així ho hem expressat en totes les reunions amb l’Empresa, es en la formació d’Idiomes. On l’Empresa s’ha liquidat els cursos d’idiomes en grup, i darrere les ultimes eleccions vàrem ser capaços de recuperar.
Ens el canvien per un programa on tota la càrrega en temps i costos es traspassa a l’Empleat, amb una compensació menor, condicionada a l’acreditació de la superació del curs. ATGA, considera un abús el temps i cost que l’empleat a d’assumir. Am és a més, assenta un precedent en la tipologia d’implementació en matèria de formació.
CONTINUEM TREBALLAN PER UN PLA DE FORMACIÓ DE QUALITAT PER ALS PROFRESSIONALS DE SYNECTIC !!!!
Us mantindrem puntualment informats.

Publicado en Nexus
Martes, 06 Marzo 2018 16:45

Nexus 72


ATGA: Manifest día 8 de Març


DIFERENT, NO VOL DIR DESIGUAL...

En aquest Dia de la Dona, volem fer balanç de la situació en què ens trobem les dones, quan ja fa 11 anys de l’entrada en vigor de la Llei Orgànica per a la Igualtat Efectiva de dones i Homes i en fa 14 de la Llei Integral contra la Violència de Gènere. La igualtat legal entre homes i dones és reconeguda, però en canvi la igualtat real no s’ha aconseguit. Les desigualtats persisteixen en contra de les dones i, com a conseqüència de la crisi, aquesta desigualtat s’ha aguditzat. La bretxa salarial de les dones respecte als homes és un 30% inferior. Aquestes situacions es deuen a diversos aspectes com ara la situació de major precarietat de les dones, els contractes a temps parcial (imposats en contra moltes vegades de la seva voluntat), o períodes de major interrupció de la vida laboral, que afecten la seva carrera i promoció professional. Les dones també tenim una taxa d’activitat inferior als homes i en canvi tenim una taxa d’atur superior als homes. Una altra conseqüència d’aquestes condicions del treball de les dones és que les pensions de les dones són un 40% inferiors als homes i el 71% de les pensions estan per sota del salari mínim, amb el resultat de portar tota una vida treballant i al final no es pot tenir una vellesa digna. Pel que fa a la violència envers les dones, aquesta sembla que no té fi, tal com s’extreu d’estadístiques esfereïdores. Si les mesures plantejades en el Pacte d’estat contra la violència de gènere no es doten d’un acompanyament pressupostari, no pot combatre’s aquesta xacra. Fa falta un gran canvi de les polítiques i un impuls d’iniciatives que combatin les desigualtats, perquè per si soles les coses no canvien si no hi ha una forta pressió social favorable a un canvi real de la situació de la dona en l’ocupació, en els salaris, jornada, contractació i protecció social i en les condicions que es pateixen amb la violència de gènere que de forma criminal s’estan produint. Les dones, juntes aquest 8 de març, volem alçar la veu i dir que ja n’hi ha prou de precarietat laboral que acompanya moltes dones des de l’inici de la seva vida. Diem no a la diferència salarial, no a l’atur femení, no a violència que s’exerceix envers les dones. Cal que la conciliació sigui un fet per a homes i dones, i que no es discriminin les carreres professionals de les dones. Cal portar a terme polítiques en què homes i dones treballin per aconseguir que la igualtat i la no violència siguin fets reals i els pilars que sostinguin una societat més justa.


SYNECTIC: Acciones en el Comité de Igualdad


Aunque las mujeres han logrado verdaderos avances, los hechos nos recuerdan continuamente que todavía queda mucho por hacer para que la igualdad entre hombres y mujeres sea una realidad.

El secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, afirmó que “la igualdad para la mujer es progreso para todos”. Aún más, es un acelerador para el logro de todas las metas planteadas en la Agenda 2030, desde la reducción de la pobreza hasta el crecimiento económico sostenible. Cuando hablamos de igualdad entre hombres y mujeres, nos referimos a cosas tan elementales como igual salario por igual trabajo; posibilidades de ascenso laboral equitativas (que reconozcan las necesidades diversas de mujeres y hombres); el equilibrio entre la vida laboral y personal, y la representación paritaria en altos cargos decisorios. Actualmente, son múltiples las herramientas para hacer efectiva esta igualdad al interior de las organizaciones, y las mujeres han demostrado, de sobra, que cuentan con las mismas capacidades que los hombres para desempeñar cualquier cargo de forma exitosa. Es más, las empresas que apuestan por la participación activa de mujeres en todos los niveles han reportado importantes beneficios internos y externos.

Desde siempre, ATGA se ha distinguido por su apoyo a la igualdad de género en todos sus ámbitos. No solo apostando por la paridad en sus listas, sino además participando activamente y promoviendo desde sus orígenes un plan de igualdad que apoyara las tres áreas de desarrollo principal:

 • Equidad de género. 

 • Violencia contra la mujer.

 • Empoderamiento.

En el año 2012, el Grupo Suez firmo un acuerdo europeo para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Ese mismo año ya comenzamos a trabajar con la Dirección de, en su momento, Aqualogy Services Company, para firmar el primer plan de igualdad por el cual conseguimos el compromiso de establecer y desarrollar políticas que integrasen la igualdad de trato, y oportunidades entre mujeres y hombres, desde la selección a la promoción, pasando por la política salarial, formación, comunicación, condiciones de trabajo, salud laboral, ordenación del tiempo y conciliación.

 

Cronología

2012 – Primeras reuniones y creación del primer comité de Igualdad en Agualogy Services Company.

2013 – Curso de Sensibilización e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

2014 – Firma del primer plan de Igualdad en Synectic. Establecimiento y firma de un protocolo de Acoso. Creación de una guía de buenas prácticas.

2015 – Firma del primer acuerdo de conciliación con las siguientes mejoras:

 • Flexibilización de entrada y de comida.

 • Ampliación de la jornada intensiva a los periodos de Semana Santa y Navidades, así como una semana más en septiembre.

 • Posibilidad de compactación del horario de trabajo para las embarazadas a partir de la semana 30.

2017 – Firma del segundo acuerdo de conciliación con las siguientes mejoras:

 • Mejoras en los permisos retribuidos para visitas médicas del trabajador, hijos y familiares dependientes.

 • Acumulación de las horas de lactancia.

 • Mejoras en el permiso de paternidad.

 • Preferencias para cambios de centro de trabajo a personas con menores de 12 años a su cargo.

 • Mejoras en la excedencia por cuidados de familiares.

 • Posibilidad de adaptación de la jornada laboral para trabajadores con niños menores de 3 años o familiares dependientes.

2018 – Revisión de los datos del 2017 y renovación del plan de igualdad.

 

Apostar a la igualdad de género no solo trae beneficios internos. Hacia afuera, las empresas comienzan a ser percibidas como socialmente responsables, de acuerdo con los desafíos globales y contribuyendo a erradicar la discriminación y la desigualdad.

¡Apostemos por la Igualdad!

Feliz día de la mujer trabajadora.

8 de marzo del 2018

 

Publicado en Nexus
Miércoles, 28 Febrero 2018 10:36

Nexus 70

Incremento Menú Ciutat de l’Aigua

Os informamos que la Empresa ha convocado a los sindicatos que tienen representación en Ciutat de l’Aigua el jueves, día 1 de marzo, a priori para tratar el incremento de 1€ en el precio del Menú completo, así como el incremento del Medio Menú.
ATGA, estará presente en esa mesa donde pondremos de manifiesto nuestro descuerdo en el incremento, la manera en que la empresa lo ha comunicado, así como en la falta de diálogo por parte de la Empresa.
Así mismo, os adjuntamos el acuerdo sobre el comunicado lanzado a la plantilla que secundaron TODAS las secciones sindicales. Lamentamos que en algunos comunicados recibidos recientemente aparezcan menos siglas de las que lo secundaron desde el Comité de Zona Franca (ATAB o ATGA, por ejemplo).
Os mantendremos puntualmente informados.


“De: Comité Zona Franca <Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.;
Asunto: NOTA SOBRE LA SUBIDA DE TARIFAS EN SERVICIOS DEL CENTRO DE TRABAJO DE ZONA FRANCA
Fecha: 22 de febrero de 2018, 8:52:54 CET

NOTA SOBRE LA SUBIDA DE TARIFAS EN SERVICIOS DEL CENTRO DE TRABAJO DE ZONA FRANCA

Como ya conocéis, el pasado 2 de febrero recibimos una comunicación vía correo electrónico de la Ciutat de l’Aigua en la que se informaba de la subida del precio del servició de comedor, así como del gimnasio.
Ante esta situación, queremos manifestar lo siguiente:

 • Que según los datos publicados por el INE (Instituto Nacional de Estadística), la variación del IPC de 2017 en Catalunya ha sido del 1,2 % frente al 20% de la subida del coste del menú diario.
 • Que la subida de un euro en el menú puede afectar en más de 175 euros al año a cada trabajador que haga uso del servicio. 
 • Nuestro desacuerdo tanto por la subida de servicios como por la gestión de la comunicación, vía correo electrónico, ajena a cualquier proceso de diálogo con los comités de las diferentes empresas presentes en el centro de trabajo.
En ningún caso los trabajadores destinados a Zona Franca pudieron elegir su destino, en un distrito que, por su ubicación, no ofrece facilidades ni de restauración ni de desplazamiento. Los servicios que se reciben son pues muy necesarios para el correcto funcionamiento del centro y la efectividad y eficiencia del trabajo diario.
Frente a la modificación sustancial de un derecho adquirido, que la empresa considera graciable, debemos evitar que pueda ser recortado cuando ésta así lo considere, sin ningún tipo de negociación, ya que no solo afecta al compromiso adquirido inicialmente con los trabajadores sino también a su poder adquisitivo.
Ante esta situación manifestamos que este comité de centro, en coordinación con el resto de comités de las empresas del edificio, trabajará para hacer frente a ésta y otras situaciones que en perjuicio de l@s trabajador@s puedan existir.
 

Formación SYNECTIC

La semana pasada recibimos por parte de la Empresa un correo sobre el “Programa de Idiomas”.
Os informamos que ATGA, está en desacuerdo con el planteamiento inicial propuesto por la Empresa sobre el programa de idiomas, donde, a parte de llegar tarde (los cursos de idiomas ya se han iniciado), se traslada en una primera instancia el coste (en tiempo y dinero) a los empleados. La Empresa, subvencionaría parte del coste de la formación de idiomas a su finalización y bajo presentación el certificado de superación del curso. Hasta el curso pasado, la Empresa asumía el coste en tiempo y dinero.
ATGA, ha solicitado una negociación para revisar el programa de idiomas.
Así mismo, ATGA ha solicitado a la Empresa el Programa de Formación 2018, el cual estamos a la espera de recibirlo, y para el que hemos sido convocados el día 5 de marzo a una reunión con la Empresa.
En el apartado de Formación 2018, además de los cursos obligatorios como CÓDIGO ETICO, PRL, etc. ATGA espera encontrar un Programa de cursos formativos alineados con los programas TERRANOVA, y a la altura de los retos que afronta y debe afrontar SYNECTIC.

 

Traslado PEDROSA

Como todos sabéis, el próximo 9 de marzo, está previsto el traslado a Pedrosa. El traslado se efectuará bajo los mismos acuerdos negociados por el Comité de Empresa de Synectic en la fase inicial, y los cuales os han sido trasladados a través de vuestro Embajador (precio menú, horarios lanzadera, gimnasio, parking, etc).
Una de las incógnitas que muchos de vosotros nos habéis transmitido, es sobre si la Flexibilidad Externa seguirá tras el periodo que hemos firmado, el cual finaliza el 31 de marzo, y todavía estaremos en el edificio de Pedrosa.
ATGA, ha puesto esta cuestión en conocimiento de la Empresa y hemos solicitado abrir un periodo de conversaciones, para tratar la posibilidad de ampliación de la Flexibilidad Externa mientras nos encontremos en el edificio de Pedrosa.
Estamos convencidos que seguir con la Flexibilidad Externa mientras estemos desplazados de nuestra Sede Principal, permitirá a la Empresa recoger nuevos parámetros para el estudio sobre su implantación definitiva.
Como siempre, os tendremos puntualmente informados.

Publicado en Nexus
El pasado día 20 de febrero, se celebraron las elecciones sindicales en SYNECTIC, donde ATGA consiguió 7 de los 9 delegados de la lista, obteniendo el 77,27% de los votos, de un total de 109.
 
ATGA ha presentado en esta campaña un amplio y sólido programa electoral, enfocado a la mejora de los derechos de los empleados, a continuar con temas de transparencia, y a reforzar la conciliación de la vida familiar y laboral.
 
ATGA gestionará con respeto la decisión de las urnas en este nuevo periodo, y actuaremos en consonancia.
 
Pero, sobre todo, ATGA ha ganado las elecciones gracias al compromiso e implicación de todos vosotros, y por ello os lo agradecemos. GRACIAS.
 
Los delegados/as de ATGA, estamos a vuestra disposición para transmitiros y recibir la información de todos vosotros de manera directa, de manera dinámica, y sin esperar a actas y demás formalidades. Te recordamos los delegados/as que estamos a vuestra disposición:

 

Ciutat de l'aigua

Elena Mallol de Miguel Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

Pujades

Carmen Jara Blanco  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Eugenia Garcia Boliart Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Pere Ferrer Morello Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Carlos Javier Garcia Garcia Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. 
Jordi Amigo Urzay Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Sergi Garcia Mateu Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Publicado en Nexus

Login

Lo último en Nexus

 • Nexus 69 - ATGA Gana las elecciones sindicales en SYNECTIC
  El pasado día 20 de febrero, se celebraron las elecciones sindicales en SYNECTIC, donde ATGA consiguió 7 de los 9…
 • Nexus 70
  Incremento Menú Ciutat de l’Aigua Os informamos que la Empresa ha convocado a los sindicatos que tienen representación en Ciutat…
 • Nexus 72
  ATGA: Manifest día 8 de Març DIFERENT, NO VOL DIR DESIGUAL... En aquest Dia de la Dona, volem fer balanç…